WORKSHOP BURNOUT-PREVENTIE
voor managementteams

Deze workshop is reeds in 1997 ontwikkeld en sindsdien vele malen uitgevoerd. Deze kortdurende training is vooral een succes in het leren van pre-burnout-signalen én in het voorkómen van burnout. De manager ontdekt de eigen specifieke vroege signalen en leert een stuk individueel stressmanagement. Algemene ambivalente gevoelens aangaande stress en burnout, zich onder andere uitend in bagatalisatie en ontkenning, worden nauwgezet en met respect doorgesproken. Na een passende transformatie maken deze gevoelens plaats voor het inzicht dat burnout-preventie zinvol is en op een eenvoudige en effectieve wijze in het personeelsmanagement van alledag in te passen en uit te voeren is.

Met deze training is de manager in staat om een beginnende burnout bij zichzelf en anderen vroegtijdig te  herkennen kent hij/zij de middelen om actief in te grijpen.
De duur van de workshop is 1 dagdeel en vindt in principe
in-company voor managementteams plaats.

Contact