COACHEND OPLEIDERSCHAP
“Een meerdaagse training om op een coachende wijze te leren anderen in te werken”

Het overbrengen van zelf geleerde en ontwikkelde kwaliteiten op nieuwe medewerkers is geen makkelijke opgave. De rol van succesvolle en ervaren uitvoerder is een andere dan de rol van overbrenger van doorwrochte werkwijzen en best-practises op nieuwe medewerkers. Het doel bij inwerkprocessen is het opleiden van nieuwkomers tot enthousiaste en zelfstandig werkende medewerkers, die zich thuis voelen in de organisatie. De uitvoering van hedentendaags uitvoerend administratief werk is complex is en vraagt de nodige kwaliteiten en doorzettingsvermogen. Sinds een aantal jaren wordt op een succesvolle wijze het concept van coaching toegepast bij inwerkprocessen op complexe en veelzijdige administratieve taken.

De training “Coachen op de werkvloer” beoogt persoonlijke vaardigheden aan te leren op het gebied van: scheppen van een veilig en ondersteunend leerklimaat, het zich bewegen in een coachende opstelling, mobiliseren van een positieve motivatie, effectieve communicatie bij inwerken en omgang met het begrip “kwaliteit”.

Voor: doktersassistenten, teamassistenten, hoofdadministratief medewerker, coördinatoren, teamleiders, projektleiders etc.
De training bestaat uit 7 afzonderlijke dagdelen verspreid over een jaar en vindt in principe in-company plaats.

Contact