InnerSite - Training, Coaching en Advies - Marcel Diephuis
InnerSite - Training, Coaching en Advies - Testimonials

InnerSite traint managers in aanpak en preventie van ziekteverzuim; coacht werknemers met burnout, ziekteverzuim, loopbaanvraagstukken of functioneringsproblemen en adviseert organisaties in arbodienstverlening.

 

WERKEN IN DYNAMISCH EVENWICHT

marcel diephuisIn de dynamiek van het werkend bestaan is het vaak een hele kunst het gezonde evenwicht te bewaren. Dat men daarbij wel eens uit balans geraakt is een ervaring die iedereen wel kent. Dat kan een verrijkende ervaring zijn. Wanneer zo’n periode echter lang duurt en er ziekteverzuim ontstaat wordt het lastig. De belangen in een arbeidsrelatie van een werkgever en een werknemer zijn groot en de noodzaak tot duurzame werkhervatting is navenant. In deze situatie is gespecialiseerde begeleiding vaak gewenst om de ervaring én verrijkend te maken én de kosten van het ziekteverzuim beperkt te houden. InnerSite biedt die gespecialiseerde begeleiding en houdt in haar werkwijze rekening met ieders belang en verantwoordelijkheid.

InnerSite - logoVaak gaat het verliezen van het dynamische evenwicht in leven en werk gepaard met onnodig veel schade: zowel qua gezondheid als qua middelen. Als dát nu eens voorkomen had kunnen worden? Daarom leren wij managers in kortdurende intensieve workshops op een praktische wijze ziekteverzuim te managen en op een effectieve en efficiënte manier preventief te handelen. Adequate communicatie is daarin vanzelfsprekend noodzakelijk.

InnerSite - logoDe wetgeving rondom arbo en verzuim kent sinds de negentiger jaren een hoge dynamiek met daarin voor iedere werkgever veel vrijheid voor een een eigen invulling. Vrijheid vraagt keuzes maken. Wij adviseren graag in het maken van deze keuzes. Zo kan een adequaat ingerichte arbo-dienstverlening een verademing worden of kan een op de praktijk ingericht verzuimbeleid echt tot succesvolle uitvoering komen.

Marcel Diephuis, arts.